PRIMENA GLISTENJAKA

VOĆARSTVO

Upotreba humusa u voćnjaku

Svaka sadnica voća se u toku sadnje podvrgava šoku, a oštećenje korenskog sistema, a i samo promena supstrata pretstavlja šok. Presađivanje se zato provodi u jesen i proleće. Radi što boljeg kontakta korena s okolinom preporučuje se takođe umakanje korena u kasu glistenjaka. Sadnice mogu biti u toj smesi od nekoliko sati do jednog dana.
U iskopane jame se ubacuje glistenjak, blago se nagazi i polaže sadnicu prethodno namočenu u kašu glistenjaka. Sadnica se zatrpava uz nabijanje s smešom zemlje i glistenjaka dok se ne popuni jama. Pazi se da sadnice ne budu položene pliće nego što je potrebno. Sadnica treba biti ukopana u nivou kao što je bila u rasadniku. Dodani glistenjak nakon zalivanja čini idealan supstart za početni razvoj korena. Glistenjak treba upotrebljavati i za kasnije obogaćivanje i aktiviranje tla u voćnjacima. Dubina unošenja glistenjaka mora biti takva da dođe što bliže korenu. Voće iz tako tretiranih voćnjaka ima bolji kvalitet i zdravije je. Jače je i otpornije na sušu i bolesti.