PRIMENA GLISTENJAKA

VINOGRADARSTVO

Nakon što smo obavili berbu vinograda naš posao u vinogradu nije završen. Posle berbe čeka nas jesenje đubrenje i obrada vinograda. Jesenje đubrenje i obrada vinograda su poslovi koje moramo obaviti da bi naš vinograd proleće dočekao spreman i u vruhunskoj kondiciji. Sve što je potrošeno treba vinogradu vratiti radi što boljeg uroda i kvaliteta. Preporučuje se prihrana glistenjakom svake godine. Možemo orati traktorom ako nam to prostor dopušta, ali najbolje je preštihati ručno ili lopatarom.
Glistenjak treba upotrebljavati i za kasnije obogaćivanje i aktiviranje tla u vinogradima. Dubina unošenja glistenjaka mora biti takva da dođe što bliže korenu. Grožđe iz tako tretiranih vinograda ima bolji kvalitet i zdravije je. Jače je i otpornije na sušu i bolesti.