PRIMENA GLISTENJAKA

RATARSTVO

Efikasna doza je 5000 l / ha, kod okopavina kultivirati 1 ili 2-put 1000 l / ha, (obavezno zagrtanje)