FARMA LUMBRIKUM RADOVANOVIĆ

Sve je počelo pre više od dve decenije, kada smo se zarad sopstvenih potreba odlučili da gajimo povrće
na način za koji će se tek u godinama koje dolaze ustaliti termin organska proizvodnja.

Ključ je bio upotreba glistenjaka.

Svaki segment daljeg razvoja Farme se temeljio na unapred isplaniranim koracima,
utemeljenim u prikupljenom iskustvu kroz svakodnevni naporni rad.

Danas Farma Lumbrikum Radovanović predstavlja regionalnog lidera u proizvodnji glistenjaka
kako po količini i kvalitetu koji proizvede,
tako i zbog zalaganja svih svojih članova u edukaciji nacije
po pitanju zdravog načina života oslanjajuci se na prirodu i njene zakone.

Ove godine je Farma veličine 500 legala standardnog tipa, koja daje proizvodnju od 500 000 litara vrlo
kvalitetnog humusa glistenjaka.

Vodeći se politikom kvaliteta, kao ulaznu sirovinu u cilju dobijanja najkvalitetnijeg mogućeg glistenjaka,
koristimo samo goveđi stajnjak koji nabavljamo isključivo od proverenih individualnih gazdinstava.

Pored kontrole inputa, vrši se i kontrola glistenjaka u referentnim laboratorijama, za šta se izdaju i sertifikati.

Želimo da naglasimo da nam sam naš stav nameće standarde koje težimo da ispunimo,
a koji su u mnogo čemu strožiji od trenutno važeće propisanih.

Farma poseduje kompletnu infrastrukturu za skladištenje i pakovanje glistenjaka
kao i svu potrebnu mehanizaciju.
Glistenjak se pakuje u vreće od 5l i 50l koji se plasira na tržište Srbije.

Farma se nalazi u Smederevskoj Palanci.

Prijavljeno je gazdinstvo.

PIB: 10321549

Vaša Farma Lumbrikum Radovanović

KRALJEVSKA ZEMLJA
DOWNLOAD SERTIFIKATA